Personalia

Geboortejaar: 1970, Beerta
Statenlid sinds 1 juli 2015

Statenfuncties

  • Voorzitter PvdA
  • Woordvoerder Blauwestad
  • Woordvoerder Leefbaarheid/wonen/welzijn/zorg
  • Woordvoerder Krimp
  • Woordvoerder Toerisme/recreatie/sport en evenementen en werkgelegenheid en Economie van Statencommissie Mobiliteit, economie en energie
  • Woordvoerder Financiën van Statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid

Functies naast het statenlidmaatschap

  • Lid Raad van Advies Clubhuis De Horizon (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)