Personalia

Geboortejaar: 1970, Beerta
Statenlid sinds 1 juli 2015

Statenfuncties

  • Voorzitter PvdA
  • Woordvoerder Financiën
  • Woordvoerder Economie en Werkgelegenheid
  • Woordvoerder Leefbaarheid en Krimp
  • Woordvoerder Energietransitie
  • Woordvoerder Blauwestad
  • Woordvoerder Wonen, Welzijn en Zorg

Functies naast het statenlidmaatschap

  • Lid Raad van Advies Clubhuis De Horizon (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)