Personalia

Geboortejaar: 1993, Den Haag
Beroep: Advocaat
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

 • Lid algemene vergadering Interprovinciaal Overleg (IPO) 
 • Penningmeester Stichting PvdA Statenfractie Groningen (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Assistentie Statenfractie PvdA Groningen (onbezoldigd)
 • Statencommissie Ruimte, natuur en leefbaarheid
 • Woordvoerder Ruimtelijke Ordening
 • Woordvoerder Milieu
 • Woordvoerder Grondbeleid
 • Woordvoerder Bodembeheer
 • Woordvoerder Jongerenparticipatie

Functies naast het Statenlidmaatschap

 • Advocaat bij Wieringa Advocaten te Amsterdam (bezoldigd)
 • Personal Body Coach bij Personal Body Plan (bezoldigd)
 • Student RUG Groningen (onbezoldigd)