Personalia

Geboortejaar: 1952, Opsterland
Statenlid sinds 4 november 2015

Statenfuncties

  • Statencommissie Mobiliteit, economie en energie
  • Woordvoerder Energie en energietransitie
  • Statencommissie Bestuur, financiën en veiligheid
  • Woordvoerder Gaswinning

Functie naast het Statenlidmaatschap

  • Voorzitter Raad van Toezicht Zorgbelang Fryslân (onbezoldigd)