Personalia

Geboortejaar: 1971
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid Partij voor het Noorden
  • Lid Raad van Advies Noordelijke Rekenkamer

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Algemeen Bestuurder Speeltuincentrale
  • Penningmeester Van Ostade Stichting
  • Raadslid Gemeente Groningen