Personalia

Geboortejaar: 1971
Beroep: Fractiemedewerker

Statenfuncties

  • Fractielid Partij voor het Noorden

Functies naast het statenlidmaatschap

  • Fractiemedewerker
  • Algemeen Bestuurder Speeltuincentrale
  • Penningmeester Van Ostade Stichting
  • Commissielid Financiën & Veiligheid, gemeenteraad Groningen