Personalia

Geboortejaar: 1949, Emmen
Gepensioneerd
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

  • Fractielid Partij voor het Noorden
  • Plaatsvervangend lid AB SNN

Functies naast het statenlidmaatschap

  • Technisch voorzitter WaterWeekend Blauwestad
  • Bestuurslid stoomgemaal Reiderland/Winschoten