Personalia

Geboortejaar: 1972, Joure
Statenlid sinds 25 juni 2014

Statenfuncties

  • Lid Partij voor de Dieren
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning Groningse Statenfractie Partij voor de Dieren