Personalia

Geboortejaar: 1960
Beroep: Coördinator Beveiliger
Statenlid sinds 29 april 2015

Statenfunctie

  • Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Coördinator Beveiliger (bezoldigd)
  • Voorzitter Milieudefensie Zuidoost Groningen (onbezoldigd)
  • Secretaris werkgroep LHBTI Veenkoloniën-Westerwolde