Personalia

Geboortejaar: 1985, Galle
Beroep: Advocaat/ondernemer
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfunctie

  • Fractielid Groninger Belang

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Advocaat/eigenaar Scheffers Advocaten, Kolham (bezoldigd)
  • Bestuurslid Lokaal Perspectief Hoogezand (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Beheer Scheffers Advocaten Hoogezand (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Ondersteuning Groninger Belang, Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Medezeggenschapsraad OBS Het Ruimteschip, Hoogezand (onbezoldigd)