Personalia

Geboortejaar: 1966
Beroep: Zelfstandig ondernemer
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid Groninger Belang 
  • Lid AB Havenschap Groningen Seaports

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Zelfstandig ondernemer Hans Haze Financiële Diensten (bezoldigd)
  • Bestuursvoorzitter Groninger Belang - aftredend (onbezoldigd)
  • Voorzitter Plaatselijk Olympisch Comité (POC) (onbezoldigd)