Personalia

Geboortejaar: 1971, Stadskanaal
Beroep: Teamleider bij de Kompanjie
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

  • Voorzitter Groninger Belang 
  • Lid AV IPO 
  • Lid AB SNN 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Teamleider bij de Kompanjie (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting ondersteuning Groninger Belang Statenfractie Groningen
  • Directeur/eigenaar eenmanszaak Wing Media (bezoldigd)
  • Lid Rotaryclub Veendam (onbezoldigd)
  • Schaduwfractielid van de eerste kamer fractie van de OSF (onbezoldigd)