Personalia

Geboortejaar: 1979
Beroep: leidinggevende
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid GroenLinks
  • Lid AV IPO

Functies naast het Statenlidmaatschap

Teammanager Strategie & Beleid waterschap Noorderzijlvest (bezoldigd)