Personalia

Geboortejaar: 1979
Beroep: leidinggevende

Statenfuncties

Fractielid GroenLinks

Functies naast het Statenlidmaatschap

Teammanager Strategie & Beleid waterschap Noorderzijlvest (bezoldigd)