Personalia

Geboortejaar: 1995
Beroep: Beleidsadviseur Duurzaamheid
Statenlid sinds 13 april 2022

Statenfuncties

Fractielid GroenLinks

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Projectmedewerker en junior projectleider RES Achterhoek (gedetacheerd via Bender) (bezoldigd)
  • Soldaat der eerste klasse bij het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht (bezoldigd)
  • Bestuurslid Energieco√∂peratie Duurzaam Haren (onbezoldigd)