Personalia

Geboortejaar: 1956, Franeker
Beroep: Vergunningsverlener Nbwct
Statenlid sinds 13 april 2011

Statenfunctie

  • Fractielid GroenLinks

Functie naast het Statenlidmaatschap

Vergunningsverlener Nbwct (bezoldigd)