Personalia

Geboortejaar: 1972, Leeuwarden
Beroep: Organisator, Documentairemaker
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

  • Fractielid GroenLinks 
  • Voorzitter rekeningcommissie AB SNN 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Organisator/Documentairemaker (bezoldigd)
  • Speeltuincommissie dorpsvereniging Schouwerzijl (onbezoldigd)