Personalia

Geboortejaar: 1958, Amsterdam
Beroep: Coördinator secretariaat Natuur en Milieufederatie Groningen
Statenlid sinds 23 september 2015

Statenfuncties

  • Fractielid Fractie Kaatee
  • Lid Commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid 
  • Lid Commissie Bestuur, financiën en veiligheid