Personalia

Geboortejaar: 1961
Beroep: Beroepsmilitair
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid Forum voor Democratie

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Beroepsmilitair (bezoldigd)

Per 1 februari 2021 heeft de heer Kuiper zijn ontslag ingediend als lid van Provinciale Staten. De procedure voor zijn opvolging is in gang gezet.