Personalia

Geboortejaar: 1961
Beroep: Beroepsmilitair
Statenlid sinds 28 maart 2019

Statenfuncties

  • Fractielid Forum voor Democratie
  • Plv. lid AB Havenschap Groningen Seaports

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Beroepsmilitair (bezoldigd)