Personalia

Geboortejaar: 1978
Beroep: Data manager

Statenfuncties

  • Fractielid Forum voor Democratie 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Data manager