Personalia

Geboortejaar: 1990, Groningen
Beroep: Student Technische Planologie aan de RuG/organisator sportevenementen
Statenlid sinds 10 maart 2011

Statenfunctie

  • Fractielid D66

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Bestuurslid TKP Tocht van Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Werkgroep WK Groningen-Drenthe (onbezoldigd)