Personalia

Geboortejaar: 1973
Beroep: Regiomanager VNO-NCW MKB Noord-Drenthe
Statenlid sinds 30 september 2020.

Statenfuncties

  • Fractielid D66

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Regiomanager VNO-NCW MKB Noord-Drenthe (bezoldigd)
  • Voorzitter VVE Hercules - Voermanstraat Groningen (onbezoldigd)
  • Lid Talentcommissie Noord-Nederland D66 (onbezoldigd)