Personalia

Geboortejaar: 1987, Kollumerzwaag
Beroep: Beleidsmedewerker
Statenlid sinds 26 maart 2015

Statenfuncties

  • Fractielid D66 
  • Lid algemeen bestuur SNN 

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Beleidsmedewerker (bezoldigd)
  • Voorzitter G.V. Groen Geel (onbezoldigd)