Personalia

Geboortejaar: 1978, Groningen
Beroep: Marketing Manager bij VNO-NCW MKB Noord
Statenlid sinds 10 maart 2011

Statenfunctie

  • Fractielid ChristenUnie

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Marketing Manager VNO-NCW MKB Noord (bezoldigd)
  • Bestuurslid NIMA-NN (onbezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Ondersteuning Statenfractie ChristenUnie Groningen (onbezoldigd)
  • Secretaris Stichting MKB Ondernemersavond (onbezoldigd)