Personalia

Geboortejaar: 1960, Hoeksmeer
Beroep: Huisvrouw
Statenlid sinds 29 april 2015

Statenfunctie

  • Fractielid ChristenUnie

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Maatschap Oudman-Dam (veebedrijf)
  • redactielid Lougnijs (onbezoldigd)