Personalia

Geboortejaar: 1953, Blokzijl
Beroep: bestuurder
Statenlid sinds maart 2003

Statenfunctie

  • Fractielid CDA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Midden-Groningen (bezoldigd)
  • Lid sponsorcommissie Stichting Ruitersport Noord Nederland (onbezoldigd)
  • Funerair spreker bij Uitvaartverzorging Eefting, Winschoten (bezoldigd)
  • R.K. kerk te Sappemeer, pastoraatgroep (onbezoldigd)