Personalia

Geboortejaar: 1976, Emmen
Beroep: Omgevingsmanager 
Statenlid sinds 12 december 2012

Statenfuncties

•    Fractielid CDA 
•    Voorzitter Bestuur, financiën en veiligheid 

Functies naast het Statenlidmaatschap

•    Omgevingsmanager bij BAM Infra Regio Noordoost Wegen (bezoldigd)