Personalia

Geboortejaar: 1994
Beroep: docent geschiedenis

Statenfunctie

  • Fractielid CDA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Docent geschiedenis (bezoldigd)