Personalia

Geboortejaar: 1967, Appingedam
Beroep: Adviseur/zelfstandig ondernemer
Statenlid sinds 29 april 2015

Statenfunctie

  • Fractielid CDA

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Zelfstandig ondernemer Star Eco Advies, Aduard (bezoldigd), hier werkzaam onder andere bij: coördinator Gaswinning en Duurzaamheid bij de gemeente De Marne, 22 februari 2017 - 31 december 2018
  • Voorzitter VV Aduard 2000, Aduard (onbezoldigd)
  • Penningmeester St. Ondersteuning CDA Statenfractie, Groningen (onbezoldigd)
  • AB-lid van het Waddenfonds (onbezoldigd)
  • Secretaris Energiecoöperatie "De Monniksroos" U.A. te Aduard (onbezoldigd)