Personalia

Geboortejaar: 1952
Beroep: Gepensioneerd

Statenfuncties

  • Fractievoorzitter 50+

Functies naast het Statenlidmaatschap

  • Voorzitter MIVT united (onbezoldigd)
  • Klachtencommissie UMCG (bezoldigd)
  • Voorzitter Rollyside (onbezoldigd)
  • Adviseur interne geneeskunde UMCG (onbezoldigd)