Gedeputeerde Patrick Brouns heeft besloten om in het nieuwe jaar, na het Kerstreces, niet terug te keren als gedeputeerde. De taken en portefeuille-onderdelen zijn tijdelijk als volgt verdeeld onder de andere gedeputeerden:

Nienke Homan

 • Vergroening chemie
 • Waterstof
 • Suikeragenda
 • Circulaire economie
 • Lid Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports 
 • Lid van de Raad van toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Tjeerd van Dekken

 • Groningen@Work 
 • Programma's en subsidies
 • Healthy Ageing
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van het Investeringsfonds Groningen
 • Lid van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie van Prolander
 • Lid Stuurgroep Zernike
 • Voorzitter Stuurgroep Regionale Economie (NCG)

Henk Staghouwer

 • Testbaan
 • Scheepsbouw
 • Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Enexis en SPV's voormalig Essent
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie Enexis en SPV's voormalig Essent
 • Lid Comité van Toezicht Interreg
 • Lid Stuurgroep Interreg
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Internationaal Congres, European Regional Science Association (ERS)

Mirjam Wulfse

 • Majeure acquisities 
 • Cybersecurity 
 • Digitalisering/ digitale agenda / digitale Top
 • Bedrijfslocaties 
 • Lid van Stuurgroep Ring Zuid
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV Bureau Groningen-Drenthe
 • Voorzitter jury Groninger Ondernemingsprijs

Fleur Gräper-van Koolwijk

 • Financiën
 • Gebied Centraal Groningen (gemeente Groningen) 
 • Majeure acquisities
 • Luchtruimherziening
 • Martiniplaza
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van de N.V. Groningen Airport Eelde 
 • Voorzitter Bestuur Groningen Seaports 
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Financiën en e-overheid van het Interprovinciaal Overleg 

René Paas

 • Majeure acquisities
 • Toezicht gemeentefinanciën

Foto's

Balanina Photography