Portefeuilles

  • Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES)
  • Klimaat (klimaatadaptatie en -mitigatie)
  • Water
  • Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)
  • Gebied Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Pekela)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Lid van de adviescommissie Regionale economie en energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Lid van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe

Foto's

Balanina Photography