Portefeuille

  • Energie en energietransitie
  • Milieu
  • Facilitaire zaken
  • Personeel
  • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Lid van de adviescommissie Regionale economie en energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Lid van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe

Foto's

Balanina Photography