Portefeuilles

 • Energietransitie en Regionale Energiestrategie (RES)
 • Klimaat (klimaatadaptatie en -mitigatie)
 • Water
 • Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)
 • Gebied Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Pekela)

Nevenfuncties

 

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

Portefeuille energietransitie

 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid Uitvoeringstafel Industrie Klimaatakkoord
 • Lid stuurgroep Programma Infrastructuur Duurzame Industrie
 • Lid Stuurgroep Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden
 • Supporting Partner NortH2
 • Deelnemer round table Clean Hydrogen in Industrial Applications van de European Clean Hydrogen Alliance
 • Deelnemer round table Renewable and low-carbon hydrogen production van de European Clean Hydrogen Alliance
 • Vertegenwoordiger van Noord-Nederland als leading region van het European Hydrogen Valleys Partnership

Portefeuille water

 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie ROWW (Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen) van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Vaste vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf
 • Lid Stuurgroep Water
 • Lid Brede Tafel Waterkwaliteit
 • Lid Verbrede bestuurlijke IJsselmeergroep

Portefeuille Nationaal Programma Groningen

 • Lid Dagelijks Bestuur Nationaal Programma Groningen (NPG)

Overig

 • Lid van het algemeen bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe
 • Lid North Sea Commission/Executive Committee
 • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid van de adviescommissie Regionale economie en energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe

 

Bezoldigd 

 • Bestuurder stichting Sustainable Energy Club, die zich richt op het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in ontwikkelingslanden.

 

Foto's

Balanina Photography