Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening (inclusief grondbeleid)
 • Cultuur (inclusief erfgoed en evenementenbeleid)
 • Nationaal Programma Groningen (tweede aanspreekpunt)
 • Dienstverlening (inclusief informatiestrategie en ICT)
 • Toerisme en recreatie
 • Gebied West-Groningen (Westerkwartier)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Cultuur
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie RE vrijetijdseconomie
 • Lid IPO-kopgroep Digitalisering
 • Lid IPO-kopgroep Omgevingswet
 • Lid IPO-stuurgroep NOVI
 • Voorzitter Stuurgroep Regio Groningen Assen
 • Voorzitter Cultuurprogramma We The North
 • Voorzitter Stuurgroep Erfgoedprogramma
 • Lid Algemeen Bestuur Waddenfonds
 • Lid Algemeen bestuur Nationaal Programma Groningen
   

Foto's

Foto's

Erik Slot