Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening (inclusief grondbeleid)
 • Cultuur (evenementenbeleid)
 • Erfgoed
 • Nationaal Programma Groningen (tweede aanspreekpunt)
 • Dienstverlening en digitalisering
 • Vrijetijdseconomie
 • Gebied West-Groningen (Westerkwartier)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Cultuur
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie RE vrijetijdseconomie
 • Lid IPO-kopgroep Digitalisering
 • Lid IPO-kopgroep Omgevingswet
 • Lid IPO-stuurgroep NOVI
 • Voorzitter stuurgroep Regio Groningen Assen
 • Voorzitter cultuurprogramma We The North
 • Voorzitter stuurgroep Erfgoedprogramma
 • Voorzitter stuurgroep Noordelijk Archeologisch Depot 
 • Lid algemeen bestuur Waddenfonds
 • Lid algemeen bestuur Nationaal Programma Groningen
   

Foto's

Gerhard Taatgen