Portefeuilles

  • Ruimtelijke ordening (inclusief grondbeleid)
  • Cultuur (inclusief erfgoed en evenementenbeleid)
  • Nationaal Programma Groningen (tweede aanspreekpunt)
  • Dienstverlening (inclusief informatiestrategie en ICT)
  • Toerisme en recreatie
  • Gebied West-Groningen (Westerkwartier)

Nevenfuncties

  • lid van de bestuurlijke adviescommissie DROW (Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Water) van het Interprovinciaal Overleg
  • lid van de bestuurlijke adviescommissie Cultuur van het Interprovinciaal Overleg
  • voorzitter Stuurgroep Regio Groningen Assen

Foto's