Portefeuilles

 • Energietransitie en Regionale Energie Strategie (RES)
 • Klimaatadaptatie 
 • Water
 • Nationaal Programma Groningen (eerste aanspreekpunt)
 • Gebied Zuidoost-Groningen (Westerwolde, Stadskanaal, Pekela)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie

Portefeuille energietransitie

 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES)
 • Lid Stuurgroep Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden
 • Voorzitter Stuurgroep Warmtetransport
 • Lid Steering Committee NortH2
 • Lid Algemeen Bestuur OV-bureau Groningen Drenthe 
 • Deelnemer round table Clean Hydrogen in Industrial Applications van de European Clean Hydrogen Alliance
 • Deelnemer round table Renewable and low-carbon hydrogen production van de European Clean Hydrogen Alliance
 • Vertegenwoordiger van Noord-Nederland als leading region van het European Hydrogen Valleys Partnership

Portefeuille water

 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid Verbrede Bestuurlijke IJsselmeergroep
 • Lid BONN/RBO-Noord
 • Lid kopgroep Veenweide
 • Lid Stuurgroep Waterberging Onlanden 
 • Voorzitter Taskforce Waterbeschikbaarheid

Portefeuille Nationaal Programma Groningen

 • Lid Dagelijks Bestuur Nationaal Programma Groningen (NPG)
 • Lid Algemeen Bestuur Nationaal Programma Groningen (NPG)

Overig

 • Lid Regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Foto's