Portefeuilles

 • Economische zaken
 • Financiën
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Gebied Centraal-Groningen (gemeente Groningen)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Comité van Toezicht Interreg
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Financiën
 • Lid Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
 • Lid Bestuurscommissie Economische Zaken Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN)
 • Lid Dagelijks Bestuur Groningen Seaports
 • Lid Algemeen Bestuur Groningen Seaports
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Enexis
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde
 • Vaste vertegenwoordiger aandeelhouderscommissie Enexis
 • Lid van de Raad van toezicht van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
 • Lid van het Algemeen Bestuur van het OV Bureau Groningen-Drenthe
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Prolander
 • Lid Stuurgroep Economie Eemsdelta
 • Lid Stuurgroep Eemsdelta Green
 • Lid Stuurgroep Economie Plus Eemsdelta
 • Lid Stuurgroep Zernike
 • Lid Stuurgroep Aanpak Ring Zuid
 • Lid Stuurgroep Interreg
 • Voorzitter Stuurgroep Regionale Economie (NCG)
 • Voorzitter jury Groninger Ondernemingsprijs
 • Lid van het Comité van Aanbeveling Internationaal Congres, European Regional Science Association (ERS)

Bezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie:

 • Vennoot in de maatschap Rijzebol 

Foto's