Portefeuilles

 • Mobiliteit
 • Kwaliteit Openbaar Bestuur (incl. herindeling)
 • Europa
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire Zaken
 • Sport
 • Coördinerend gebiedsgedeputeerde

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid van het Algemeen Bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe
 • Voorzitter van het Dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe
 • Lid Regionale OV&Spoortafel
 • Lid Coördinatiegroep Lemmer-Delfzijl
 • Lid Stuurgroep Regio Groningen Assen, voorzitter
 • Lid Stuurgroep Groningen Spoorzone
 • Lid Stuurgroep Aanpak Ring Zuid, voorzitter
 • Lid Stuurgroep Groningen Bereikbaar
 • Lid Stuurgroep HOV Leek, voorzitter
 • Lid Stuurgroep rondweg en oostelijke ontsluitingsweg Bedum, voorzitter
 • Lid Stuurgroep N366 veilig, voorzitter
 • Lid Stuurgroep verruimingswerken Zuidhorn
 • Lid Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden
 • Lid Stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Winsum, voorzitter
 • Lid Stuurgroep Fietsroute Plus Groningen-Leek, voorzitter
 • Lid Stuurgroep CEF-T (project Wunderline), voorzitter
 • Lid Stuurgroep bestuurlijk (project Wunderline), voorzitter
 • Lid Stuurgroep Knijpsbrug en omgeving, voorzitter
 • Lid Stuurgroep Verkeer en Vervoer Beraad, voorzitter
 • Lid Stuurgroep N361 Winsum -Groningen /Fietsroute Plus/herinrichting Adorp en Sauwerd, voorzitter
 • Lid Stuurgroep voor Roodeschool-Eemshaven, voorzitter
 • Lid Stuurgroep Veendam-Stadskanaal, voorzitter
 • Lid van de Coördinatie Groep Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl
 • Lid van de Stuurgroep Ringspaarprojecten
 • Lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid van de Bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg, voorzitter
 • Lid van het portefeuillehoudersoverleg Cultuur van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid van de adviescommissie Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
 • Voorzitter van de stuurgroep Station Hoogkerk

Foto's