Portefeuilles

 • Mobiliteit
 • Kwaliteit Openbaar Bestuur (incl. herindeling)
 • Europa
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire Zaken
 • Sport
 • Coördinerend gebiedsgedeputeerde

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Voorzitter van het Dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe & lid van het Algemeen Bestuur
 • Lid Regionale OV & Spoortafel
 • Lid Stuurgroep Groningen Spoorzone
 • Voorzitter Stuurgroep Aanpak Ring Zuid
 • Lid Stuurgroep Groningen Bereikbaar
 • Lid Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden
 • Voorzitter diverse stuurgroepen rond Fietsroute Plus
 • Voorzitter Stuurgroep Verkeer en Vervoer Beraad
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid van de Bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
 • Voorzitter Provinciaal Personeelsfonds 
 • Lid Stuurgroep Blauwe Stad
 • Lid Algemeen Bestuur van Havenschap Groningen Seaports
 • Plaatsvervangend lid Chamber of Regions van het congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa

Foto's