Portefeuilles

 • Mobiliteit
 • Kwaliteit Openbaar Bestuur (incl. herindeling)
 • Europa
 • Personeel en Organisatie
 • Facilitaire Zaken
 • Sport
 • Coördinerend gebiedsgedeputeerde

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Voorzitter van het Dagelijks & Algemeen bestuur van het OV-bureau Groningen-Drenthe
 • Voorzitter Stuurgroep Aanpak Ring Zuid
 • Voorzitter Bestuurlijke adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Voorzitter diverse stuurgroepen rond doorfietsroutes
 • Voorzitter Stuurgroep Verkeer en Vervoer Beraad
 • Voorzitter Provinciaal Personeelsfonds
 • Bestuurslid Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW)
 • Lid Regionale OV & Spoortafel
 • Lid Stuurgroep Groningen Spoorzone
 • Lid Stuurgroep Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden
 • Lid Stuurgroep Groningen Bereikbaar
 • Vice-voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) Werkgeverszaken (IPO)
 • Lid Stuurgroep Blauwestad
 • Lid Algemeen Bestuur van Havenschap Groningen Seaports
 • Plaatsvervangend lid Chamber of Regions van het congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa
 • Lid Algemeen Bestuur Waddenfonds
 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Kwaliteit Openbaar Bestuur (IPO)
 • Lid van de bestuurlijke adviescommissie Financiën en e-overheid van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ambassadeur Waterstof in Stad- en Streekvervoer (namens Ministerie Infrastructuur en Waterstaat)

Comités van aanbeveling

 • Foundation Geo Promotion

 

Foto's

Balanina Photography