Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl

Op 19 april 2017 hebben Provinciale Staten van Groningen de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl vastgesteld. De Structuurvisie gaat over 15 grote ruimtelijke projecten in het gebied Eemsdelta, onder meer voor de realisatie van bedrijventerreinen en windparken. De Eemsdelta is een uniek gebied met een grote ecologische rijkdom door de ligging aan de Waddenzee die is aangewezen als UNESCO Werelderfgoed en Natura 2000-gebied. Het is ook een gebied dat heel belangrijk is voor de economische ontwikkeling van onze provincie en waar het provinciebestuur duurzame energie en groene bedrijvigheid wil stimuleren. Doel van de Structuurvisie is het bepalen van een ruimtelijk kader en milieubeleid voor verdere planvorming van de 15 projecten. De Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl is te raadplegen via onze viewer.

Structuurvisie

De Structuurvisie is een uitwerking van de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. De Structuurvisie zorgt ervoor dat de effecten van duurzame en economische groei op de omgeving worden beheerst en negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het beleid uit de Omgevingsvisie blijft van kracht en aanvullend wordt specifiek milieubeleid voor het Structuurvisiegebied vastgelegd. 

Samenwerking

De Structuurvisie is een gezamenlijk project van de provincie, gemeenten Delfzijl en Eemsmond en Groningen Seaports. De Groninger Natuur- en Milieuorganisaties, het bedrijfsleven, land- en tuinbouworganisaties en inwoners zijn geïnformeerd en betrokken gedurende het gehele proces.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl kunt u contact opnemen met Grietje Hofman van de afdeling Programma- en Projectmanagement, telefoon 050-316 48 57.

Eemshaven Paarden

Downloads