Interprovinciaal Overleg

IPO: twaalf samenwerkende provincies

De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Een belangrijk doel van het Interprovinciaal Overleg is de belangenbehartiging van de provincies bij het Rijk. Naast de belangenbehartiging heeft het Interprovinciaal Overleg nog twee andere taken:

  • platform bieden voor alle twaalf provincies om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen;
  • vernieuwingen stimuleren en intiatieven nemen.

Waarover gaat het Interprovinciaal Overleg?

Het Interprovinciaal Overleg is actief op dezelfde terreinen als de provincies: milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, cultuur, water, veiligheid en handhaving, economie en mobiliteit.

Vertegenwoordiging in Brussel

In Brussel staat het Huis van de Nederlandse Provincies, de vooruitgeschoven post van het Interprovinciaal Overleg die bij de Europese instellingen lobbyt voor de belangen van de provincies. De provincies hebben zich in het Huis van de Nederlandse Provincies georganiseerd in vier landsdelige bureaus: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland.

Meer over het Interprovinciaal Overleg

Meer lezen over het Interprovinciaal Overleg en wat het doet? Kijk op de website van het Interprovinciaal Overleg.