Samenwerken buiten de provincie

Omdat het werk over de provinciegrenzen heen gaat

Het beleid en het werk van de provincie Groningen houdt niet op bij de provinciegrens. De provincie maakt immers deel uit van een groter geheel. Het geheel van wegen, water, natuur, openbaar vervoer, wonen en werken en verbindt regio's. Vandaar dat we als provincie samenwerken met buurprovincies, waterschappen, buurland Duitsland en andere partijen.

Samenwerking in het Noorden

Een belangrijke samenwerking is het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Met de provincies Fryslân en Drenthe komen we als Noord-Nederland gezamenlijk op voor onze belangen in Den Haag en in Brussel. Ook starten de drie provincies samen nieuwe projecten. Het voorzitterschap rouleert om de twee jaar tussen de noordelijke provincies.

Regio Groningen-Assen

De Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Groningen en Drenthe en twaalf gemeenten in het gebied tussen en rond de steden Groningen en Assen.

Vertegenwoordiging in Brussel

In Brussel staat het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bestuursorgaan is de vooruitgeschoven post van het Interprovinciaal Overleg. Het Interprovinciaal Overleg is het samenwerkingsverband van de twaalf Nederlandse provincies.

Internationale samenwerking

Via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland versterken wij de internationale samenwerking met

  • Noordwest-Duitsland, vooral met de deelstaat Nedersaksen;
  • Noordwest-Rusland, vooral op basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen Noord-Nederland en Leningrad Oblast, de provincie rondom de Russische stad St. Petersburg.

Ruimtelijke plannen in het grensgebied met Duitsland stemmen wij af met de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Dat gebeurt in de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Onderwerpen