Omgevingsvisie 2016-2020

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 vormt de basis voor de meeste plannen die we de komende jaren maken. Hierin staat het provinciale omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar wij de komende jaren in het bijzonder aan werken: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap).

Omgevingsvisie en omgevingsverordening raadplegen

Op 15 november 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op een aantal onderdelen gewijzigd. Via onze viewer bekijkt u de meest actuele versie van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn beide ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wat is een Omgevingsverordening?

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 staan regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. In de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen over de inhoud van ruimtelijke plannen van gemeenten en waterschappen op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening. Denk aan bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen.

Open data

We bieden de digitale ruimtelijke informatie (geo-informatie) die ten grondslag ligt aan beide plannen ook aan als open data. De informatie is te vinden op het Nationaal Georegister. Met eenvoudige zoekopties en presentatie van resultaten kunnen de datasets in een kaartviewer worden bekeken of worden gedownload. Door zoektermen als ‘Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020’ of ‘Omgevingsverordening provincie Groningen 2016' te gebruiken vindt u snel wat u zoekt.

Contact

Voor vragen  kunt u contact opnemen met Lieuwe van den Berg, telefoon 050-316 48 48 of via omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.