Omgevingsvisie 2016-2020

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 (vastgesteld op 1 juni 2016) vormt de basis voor de meeste plannen die we de komende jaren maken. Hierin staat het provinciale omgevingsbeleid rondom milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar wij de komende jaren in het bijzonder aan werken: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap). De Omgevingsvisie is te raadplegen via onze viewer.

Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (vastgesteld op 1 juni 2016) staan regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. In de Omgevingsverordening zijn regels opgenomen over de inhoud van ruimtelijke plannen van gemeenten en waterschappen op het gebied van milieu, water en ruimtelijke ordening. Denk aan bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen. Op 14 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten de omgevingsverordening gewijzigd. De wijzigingen zijn verwerkt in een geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. De geconsolideerde versie is de meest actuele versie van de Omgevingsverordening en is te bekijken via onze viewer.

Open data

We bieden de digitale ruimtelijke informatie (geo-informatie) die ten grondslag liggen aan beide plannen ook aan als open data. Via de pagina Open data Omgevingsvisie kunt u de ruimtelijke informatie per kaart downloaden via het Provinciaal GeoRegister. Verder zijn op deze pagina een aantal downloads beschikbaar naar beide plannen.

De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn beide ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor vragen over deze plannen kunt u contact opnemen met ons via omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.