Zo maken we beleid

De juiste afwegingen maken

Alles wat de provincie doet, gebeurt met een doel. De inrichting van het landschap, de zorg voor veiligheid, het onderhoud aan wegen, het verstrekken van subsidies aan culturele instellingen: de provincie doet het. Maar waarom? En hoe is het geregeld? Wat kost het? De antwoorden op deze en andere vragen leggen we vast in beleidsplannen.

Integraal beleid

Onze kracht is dat wij de samenwerking opzoeken, en waar nodig het initiatief nemen. Soms moeten we ook lastige afwegingen maken. We kunnen niet tegelijkertijd werken aan bedrijvigheid en snelwegen aanleggen, en landschap en natuur vergeten. De stad groeit en bloeit, maar het platteland loopt leeg. Antwoorden vinden op deze problemen, dat is de uitdaging van ons beleid.

Veel van het beleid dat we als provincie maken, noemen we integraal beleid. We zorgen ervoor dat het beleid van de verschillende terreinen samenhangt. Ons Provinciaal Omgevingsplan is een voorbeeld van zo'n integraal beleidsplan. Ook sluit ons beleid aan op andere beleidsplannen: die uit Den Haag, Europa en natuurlijk van gemeenten en waterschappen.

Beleid maken

Het geld dat de provincie kan besteden komt uit provinciale belastingen, van de rijksoverheid en vanuit Europa. Het geld wordt besteed aan zaken die van algemeen belang zijn; dit zijn zaken waar zoveel mogelijk mensen van kunnen profiteren. Op de jaarlijkse begroting wordt het geld over de verschillende posten besteed. Sommige bestedingen staan al vast, over andere bestedingen kan de provincie zelf beslissen.

In het beleid legt de provincie vast wat de plannen zijn, welke problemen ermee worden opgelost en welke bedragen bij de plannen horen. Nieuw beleid moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten zodat het benodigde geld kan worden uitgegeven. Soms komt het beleid mede tot stand in samenspraak met inwoners en belangenverenigingen. Dit heet interactieve beleidsontwikkeling. Beleidsplannen en de besluitvorming zijn altijd openbaar.

Onderwerpen