Woningen voor asielzoekers met verblijfsvergunning

Asielzoekers die in ons land mogen blijven krijgen een verblijfsvergunning. Het gaat om erkende vluchtelingen (zogenaamde vergunninghouders). We bieden hen een nieuwe start in onze samenleving aan. De inburgering begint met passende woonruimte voor de vergunninghouders. De gemeenten moeten dit regelen. De provincie ziet erop toe dat dit goed gebeurt. De meeste gemeenten in Groningen hebben het goed voor elkaar. Maar wanneer dat niet het geval is grijpen we in. Dat doen we door de betrokken partijen bij elkaar te brengen en samen tot een oplossing te komen.

Taakstelling

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers koppelt een vergunninghouder aan een gemeente. De gemeente regelt dan binnen 12 weken een woning. Gemeenten hebben een taakstelling als het gaat om het huisvesten van vergunninghouders. Die taakstelling is voor iedere gemeente verschillend. Het hangt af van het aantal inwoners in een gemeente. Gemeenten moeten aan de gekoppelde vergunninghouders een passende woning beschikbaar stellen. Dat doen zij in samenwerking met de woningbouwcorporaties.

Ingrijpen

Wanneer een gemeente er na de wettelijke termijn van een half jaar niet in is geslaagd om de taakstelling (helemaal) te realiseren, dan moet de provincie ingrijpen. In de praktijk brengen we de betrokken partijen bijeen. Het gaat om de betreffende gemeente, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties. De gemeente is als eindverantwoordelijke voorzitter van dit overleg. Op die manier proberen we de betrokkenen te bewegen om samen tot een oplossing te komen.

Downloads