Woningbouwafspraken

Afstemming van vraag en aanbod van woningen

Om ervoor te zorgen dat aanbod van en vraag naar woningen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten maakt de provincie woningbouwafspraken met de regio's Eemsdelta, Oost-Groningen en Centraal Groningen en gemeenten. Hierin staan afspraken over waar, hoeveel en in welke periode woningen mogen worden gebouwd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het concentreren van wonen en werken in de stedelijke centra en in de centrumdorpen van de plattelandsgemeenten.

Verbanden

Regionale woon- en leefbaarheidsplannen zijn de basis voor de woningbouwafspraken tussen gemeenten en provincie. Deze woningbouwafspraken zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. Deze omgevingsverordening is een van de middelen om de doelstellingen van het Provinciaal Omgevingsplan te realiseren.

Groei en krimp

Op basis van de groei van de bevolking is de provincie in te delen in twee gebieden: een groeigebied (hier groeit de bevolking en dus ook de woningbehoefte). En een krimpgebied: hier daalt de bevolking de komende tien jaar sterk.

Groeiregio's

Met de regio Groningen-Assen zijn regionale afspraken gemaakt voor de periode 2007-2019. Met de gemeenten Marum, Grootegast en De Marne zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen en het vervangen van bestaande woningen tussen 2009 en 2018. Deze afspraken zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. 

Krimp

In de regio's Eemsdelta (gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum), Oost-Groningen en de gemeente De Marne zal het aantal inwoners de komende tien jaar dalen. Als in een gebied ook het aantal huishoudens afneemt, daalt ook de vraag naar woningen. Omdat krimpen en vergrijzen van de bevolking per regio verschilt, worden per regio aparte regionale woon- en leefbaarheidsplannen gemaakt. Hierin beschrijven gemeenten hoe zij het wonen en leven in deze gebieden zo aantrekkelijk mogelijk willen maken.

Door een dalende en ouder wordende bevolking in krimpregio's, ontstaan hier andere wooneisen dan in een groeiregio. Het aanpassen van bestaande huizen neemt een belangrijkere plaats in dan het bouwen van nieuwe woningen.

Wet- en regelgeving