Vrijwilligers

Provincie steunt vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een sociale en leefbare samenleving. Zij zorgen ervoor dat anderen mee kunnen doen in onze maatschappij. Verenigingen en stichtingen drijven vaak op vrijwilligers en ook de zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Een dreigend tekort aan vrijwilligers vraagt om maatregelen. Ook van de provincie.

Zorg voor mantelzorgers

Vrijwilligers binnen de zorg noemen we mantelzorgers. Zij zorgen voor mensen die dichtbij hen staan, zoals partners, familieleden of vrienden. De bijdrage van de mantelzorg in de zorg is groot. Ze zijn onmisbaar in de zorg in Nederland.

Eigenlijk is het werk van mantelzorgers niet vrijwillig. Het is onvermijdelijk. Daarbij komt dat er vaak en langdurig een beroep op mantelzorgers wordt gedaan en moeten ze hun eigen activiteiten of werk er zelfs voor opgeven of raken ze overbelast.

Mantelzorgers die op zoek zijn naar informatie of naar praktische of emotionele ondersteuning kunnen terecht bij het Provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg Groningen.

Ondersteunen van vrijwilligerswerk

Er zijn gelukkig heel veel Groningers die zich belangeloos inzetten voor bijvoorbeeld de zorg, de (sport)vereniging, de school, de buurt of het dorpshuis. Toch dreigt er een tekort aan vrijwilligers. Vooral jonge mensen hebben geen tijd voor dit soort werk. En dat terwijl de vraag naar vrijwilligers juist toeneemt.

We ondersteunen het vrijwilligerswerk door:

  • het subsidiëren van het Kenniscentrum Vrijwilligerswerk, een online vacaturebank waarin allerlei informatie te vinden is voor of over vrijwilligers(organisaties) en vrijwilligerswerk;
  • het subsidiëren van het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG), waar we bedrijven stimuleren om maatschappelijke inzet te tonen en zich voor het vrijwilligerswerk in te zetten;
  • onze deelname aan de Groninger Beursvloer, waar in vrijwilligerswerk wordt gehandeld in plaats van in aandelen;
  • het jaarlijks uitreiken van de Provinciale Vrijwilligersprijzen aan personen, organisaties en gemeenten die zich op een bijzondere manier hebben ingezet binnen het vrijwilligerswerk.