Studiefonds

Een bijdrage aan de schoolkosten

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

  • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
  • die in 2012 (schooljaar 2014/2015) een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs, het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Deze tegemoetkomingen bedragen meestal vijftig procent van de kosten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Studiefonds? Kijk in het Loket bij subsidies.

Jongeren in een studieruimte op school
Het Studiefonds levert een tegemoetkoming in studie- en reiskosten