Studiefonds

Een bijdrage aan de schoolkosten

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen:

  • die zelf een opleiding (willen) volgen of kinderen hebben die het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding of een studie volgen;
  • die in 2012 (schooljaar 2014/2015) een gezinsinkomen rond het minimum hadden;
  • die geen recht hebben op een bijdrage voor één van de genoemde kosten van een andere instantie (bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs, het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF).

Deze tegemoetkomingen bedragen meestal vijftig procent van de kosten. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Studiefonds? Doe dan de test of kijk in het Loket bij subsidies.

Jongeren in een studieruimte op school
Het Studiefonds levert een tegemoetkoming in studie- en reiskosten