Sporten en bewegen

Voor een goede gezondheid en om mee te kunnen doen in de maatschappij

Alle Groningers moeten kunnen sporten en bewegen. Voor jongeren en kwetsbare groepen is sport en bewegen vooral ook een kans om mee te doen in de maatschappij. Bovendien is het een belangrijk middel om de gezondheid en leefbaarheid van Groningers te verbeteren. Met onze Sport- en beweegvisie 2016-2019 willen wij het sporten en bewegen in onze provincie stimuleren. We geven de prioriteit aan projecten in die delen van de provincie waar de gezondheid en leefbaarheid het grootst onder druk staat.

Kennisdelen

Het delen van kennis binnen de sportwereld is belangrijk: leren van elkaar en niet opnieuw het wiel uitvinden. Daarom geven wij subsidie voor Sportplein Groningen, een netwerkorganisatie van overheden, kennisinstellingen en onderwijs. Sportplein Groningen moet de komende jaren een sterkere netwerkorganisatie worden. Daarbij willen we meer verbinding met het bedrijfsleven, georganiseerde en ongeorganiseerde sport, cultuur, natuur en gezondheid. Voor nieuwe initiatieven van Sportplein Groningen is er jaarlijks een apart budget van 25.000 euro.

Jongeren

We willen meer jongeren, zowel in het basisonderwijs, als het voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs, in beweging krijgen en houden. Dat doen we met een subsidie aan Huis voor de Sport voor de uitvoering van het programma Sportieve Gezonde School.

Kwetsbare groepen

Ook bij mensen met een beperking willen we een gezonde leefstijl stimuleren door ze meer in beweging te krijgen en te houden. Om dat voor elkaar te krijgen krijgt Het Huis voor de Sport Groningen een subsidie voor het opbouwen van regionale netwerken. Ook krijgt de organisatie geld om alle Groninger gemeenten aan te sluiten bij het landelijke digitale loket Uniek Sporten.

Topsport

We willen meer kennisdeling tussen topsport en breedtesport en ervoor zorgen dat meer
talenten goed worden begeleid op hun weg naar topsportprestaties. Topsport Noord ontvangt subsidie van ons voor het opzetten van drie Regionale Trainingscentra die onderling en met de breedtesportverenigingen meer kennis moeten gaan delen. Topsport Noord moet ook zorgen voor meer kennisdeling over topsport en talentontwikkeling met sporters, hun ouders, trainers, coaches en breedtesportverenigingen.

Evenementen

Evenementen kunnen een stimulans zijn om deel te nemen aan sport of om te gaan bewegen. Dat is goed voor de gezondheid Groningers en hun deelname aan de samenleving. We ondersteunen evenementen die in aanloop naar en na afloop van een evenement actieve sportdeelname stimuleren en/of een side-event organiseren. Hiervoor hebben wij jaarlijks maximaal 25.000,- euro beschikbaar. Kijk voor subsidiemogelijkheden in het Loket.

Buiten sporten

Steeds meer mensen sporten en bewegen buiten. De aanleg van sport-, speel- en beweegplekken is een taak van gemeenten. De provincie wil daarbij helpen. Per jaar is er 100.000,- euro beschikbaar voor projecten en initiatieven die de omgeving 'beweegvriendelijker' maken, zodat Groningers in beweging komen en blijven. Kijk voor subsidiemogelijkheden in het Loket.

Flexibel budget Groningers in beweging

Voor nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen die zich Groningers in beweging krijgen, waardoor ze gezonder worden, hebben wij het Flexibel budget 'Groningers in beweging' beschikbaar. Kijk voor subsidiemogelijkheden in het Loket.

mensen aan het zwemmen in een zwembad
Zwemvierdaagse in openluchtbad De Papiermolen

Downloads