Sociaal Planbureau Groningen

Het Sociaal Planbureau verzamelt actuele gegevens over de bevolking (demografische cijfers), maatschappelijke participatie, gezondheid, arbeid en inkomen, onderwijs, veiligheid, zorg, wonen en leefbaarheid. Alle gegevens zijn online beschikbaar voor iedereen. Beleidsmakers en overheden gebruiken de gegevens bij het beleid, zodat dit goed afgestemd wordt op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Het Sociaal Planbureau is ondergebracht bij het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO).

De belangrijkste taken van het Sociaal Planbureau zijn:

  • Gegevens verzamelen. Voor het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen op allerlei sociale terreinen worden bestaande gegevensbronnen gebruikt (van CBS -bestanden tot GGD -gezondheidsenquêtes). Ook het Groninger Panel wordt bij het Sociaal Planbureau betrokken. Dit panel bestaat uit een grote representatieve groep Groningers die via internet enquêtes invult over diverse onderwerpen.
  • Gegevens ontsluiten. De gegevens komen terecht in een database op internet. Iedereen kan cijfers, tabellen, grafieken en kaarten bekijken via de website van het Sociaal Planbureau.
  • Informatie geven. Het Sociaal Planbureau deelt actief informatie over de thema’s zorg, jeugd en leefbaarheid. Nieuwe onderzoeksgegevens komen op de site en worden verspreid via factsheets, nieuwsbrieven en sociale media.
  • Hulp bieden. Gemeenten en provincie kunnen geholpen worden bij hun onderzoeksvraag en bij het vinden van de juiste beschikbare data. Ook worden (nieuwe) onderzoeksgegevens gericht onder de aandacht gebracht.