Wonen en welzijn

Prettig wonen en leven in de provincie

Het woningbouwbeleid van de provincie heeft een helder uitgangspunt: iedereen in de provincie moet prettig kunnen wonen. Op het platteland en in de stad. Gezinnen, ouderen en jongeren. De provincie geeft aan waar en hoeveel woningen gemeenten kunnen bouwen. 

Bij prettig wonen hoort ook dat voorzieningen voor sport, onderwijs en buurtwerk beschikbaar en bereikbaar moeten zijn. Dit is het werk dat we doen op het gebied van welzijn. We dragen daar aan bij door initiatieven te stimuleren en waar nodig financieel te steunen.

Wonen in de provincie Groningen

In de provincie Groningen wonen ruim 584.000 mensen, in 280 steden en dorpen en 43 buurtschappen, op een oppervlakte van zo'n 2403 vierkante kilometer. Om iedereen de ruimte en mogelijkheden te geven, bepaalt de provincie op hoofdlijnen de verdeling en het gebruik van deze oppervlakte. Dat doen we in onze ruimtelijke plannen. Het belangrijkste plan is het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Dit plan bevat het beleid voor het inrichten van de provincie.

Een fijne omgeving om te leven

De provincie bouwt zelf geen huizen, maar zorgt samen met gemeenten en woningcorporaties voor voldoende en passend woningaanbod. Dit betekent de juiste woning op het juiste moment op de juiste plaats. Naast woningen zijn een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, goed bereikbare voorzieningen en ruimte voor groen en recreatie belangrijk. De groeiende groep ouderen in de provincie krijgt hierbij ook voldoende aandacht.

Subsidie aanvragen 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie? Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden in het Loket.

Beleidsonderwerpen