Landbouw

Groninger landbouw koploper in duurzame ontwikkeling

Groningen is een echte landbouwprovincie. De landbouwsector en bedrijven die daaraan verbonden zijn (agro- en foodindustrie), zijn van groot belang voor onze economie. Bedrijven zoals AVEBE, Suiker Unie en Royal Friesland Campina en de landbouw zijn sterk met elkaar verweven.
Landbouw is ook belangrijk voor ons landschap. Ongeveer tachtig procent van het landoppervlak van de provincie Groningen wordt beheerd door boeren. Zij hebben voor een belangrijk deel onze karakteristieke landschappen gevormd.

Europees landbouwbeleid

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is heel belangrijk voor onze landbouwsector en ons plattelandsbeleid. Vanaf 2014 wordt het Europees landbouwbeleid hervormd. Hierdoor krijgt de landbouwsector tot 2020 geleidelijk veel minder inkomenssteun. Verder moet de landbouwsector 'groener' worden en meer aandacht  schenken aan maatschappelijke wensen, zoals onder andere dierenwelzijn, volksgezondheid en communicatie. Projecten op het gebied van verduurzaming van de landbouw kunnen subsidie krijgen uit het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma, zoals projecten in de AgroAgenda Noord-Nederland.

Koploper in duurzame ontwikkeling

De provincie Groningen ondersteunt de overgang naar een duurzame landbouwsector. We willen koploper worden in de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Wij zien deze overgang ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We willen dit bereiken met de volgende projecten:

Nieuwe regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 1 juli 2015 treedt de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. De PAS regelt de uitstoot van stikstof rondom de Natura 2000-gebieden. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken het Rijk (de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Defensie), de provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen.

 

 

 

 

 

Downloads