Intensieve veehouderij

Strenge regels voor grootschalige veehouderijen

Veel mensen vinden grootschalige intensieve veehouderijen in het Groninger landschap niet mooi. Bovendien raken de plattelandswegen door het intensieve zwaar transport van en naar de bedrijven overbelast. Daarom staan we nieuwe intensieve veehouderijbedrijven in de provincie Groningen niet toe. Ook niet als neventak van een bedrijf. Het omschakelen van landbouwbedrijven of veehouderijen met rundvee, schapen of paarden naar intensieve veehouderij mag ook niet. Voor bestaande bedrijven gelden er uitbreidingsregels.

Aanscherping regels

Op 9 maart 2011 hebben Provinciale Staten een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening vastgesteld. Daarin zijn de regels voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen aangescherpt. Het doel daarvan is aantasting van het landschap, de woonomgeving, en toerisme en recreatie door intensieve veehouderij te voorkomen. In de herziening maken we onderscheid tussen witte, gele en groene gebieden. De kleur van het gebied bepaalt in hoeverre intensieve veehouderijen mogen uitbreiden.

  • In witte gebieden mag de oppervlakte van de stal niet toenemen, alleen als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Deze witte gebieden zijn gebieden rond woonkernen en gebieden die vanuit natuur, landschap en toeristisch-recreatieve betekenis kwetsbaar zijn.
  • In gele gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 5000 vierkante meter toenemen.
  • In groene gebieden mag de staloppervlakte tot maximaal 7500 vierkante meter toenemen.

De gekleurde gebieden zijn op een kaart aangegeven. Deze kaart vindt u onderaan deze pagina.

Wet- en regelgeving

varkens in een stal
Intensieve veehouderij is in Groningen aan strenge regels gebonden

Downloads