Duurzame visserij

Samenwerken duurzame visserij in de Waddenzee

De visserijtraditie is diep is geworteld in de Nederlandse cultuur. Daarbij komt dat het imago van vis steeds beter wordt. Vis is gezond, lekker en het is een natuurproduct. Voedingsdeskundigen propageren het eten van vis. De vraag naar vis stijgt dan ook. Tegelijkertijd wil de samenleving dat de visserij ook aan allerlei duurzaamheidseisen voldoet: zoals de manier waarop vis wordt gevangen of gekweekt.

Provincie steunt de duurzame visserij

De komende jaren moeten vissers, de vishandel en de -verwerkingsbedrijven flink investeren in nieuwe duurzame technieken bij de vangst en afzet van vis. Wij willen de visserijsector hierbij steunen. Aan de ene kant om de druk op de visstand te verminderen en aan de andere kant vanwege het economische belang van deze sector voor onze provincie.

Vissersboot in de haven van Lauwersoog
Vissersboot in de haven van Lauwersoog

Visie op duurzame visserij

Visserij is voor Groningen een belangrijke sector, zowel voor de werkgelegenheid, maar ook bijvoorbeeld voor het toerisme. Maar op welke wijze hebben beroepsvissers ook in de toekomst nog bestaanszekerheid en kunnen de vissers in balans met het unieke natuurgebied de Waddenzee door blijven vissen? Samen met de visserijsector, de natuurorganisaties en de provincies en gemeenten die aan de Waddenzee liggen, hebben we een toekomstvisie gemaakt waarin staat hoe de beroepsvisserij in de Waddenzee er in 2020 uit zou kunnen zien: 'De brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee'. In deze visie is de visserij van de toekomst beter afgestemd op het leven in de Waddenzee en is de visserij sociaal en economisch aantrekkelijk. Dat betekent dat:

  • er nieuwe initiatieven moeten komen die de visserijhavens aantrekkelijker maken en de waardering voor vis en het vissersvak vergroten. Bijvoorbeeld door in de havens de levendige visserijactiviteit te combineren met restaurants waar de vis vers binnenkomt en met opstapplekken voor toeristen die een kijkje willen nemen aan boord van een vissersschip. Om dat te kunnen bereiken is het belangrijk dat de verschillende ondernemers in de regio meer gaan samenwerken.
  • het leven in de Waddenzee minder hinder ondervindt van de visserij door innovatieve technieken te gebruiken, zodat er minder overbodige vissen gevangen worden. We noemen dat bijvangst.
  • het flexibeler maken van het vangstrechten- en het vergunningssysteem. Vissers moeten minder afhankelijk worden van bijvoorbeeld één enkele soort vis of -techniek. Als de prijs daalt van een vissoort of het visbestand afneemt, moeten ze op een ander soort kunnen gaan vissen.
  • de visserij brandstof moet besparen door efficiënter vervoer van de vangst en door nieuwe technieken minder afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel.

Een Adviescollege Waddenvisserij gaat ervoor zorgen dat relevante partijen inspraak krijgen in het beheer van de visserij. Afspraken over het beheer worden vastgelegd in een visserijbeheerplan en, als dat nodig is, aangepast aan veranderingen in de visserij of het leven in de Waddenzee. Alle betrokken partijen moeten zich dan aan deze afspraken houden.

Steun uit het Europees Visserijfonds

Op basis van de visie op duurzame visserij in de Waddenzee zullen er allerlei acties en projecten ontstaan. Sommige projecten kunnen gebruik maken van subsidie uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit fonds van de Europese Unie stelt geld beschikbaar voor de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. Projecten waarin partners samenwerken krijgen prioriteit. In sommige gevallen kunnen projecten in aanmerking voor een subsidie uit het Waddenfonds.

Subsidie aanvragen

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een subsidie uit het Europees Visserijfonds? Kijk dan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt ook contact opnemen met  met Jan Beekman, telefoonnummer 050 - 316 47 00 of mail naar j.a.beekman@provinciegroningen.nl.
Voor informatie over subsidie uit het Waddenfonds kunt u contact opnemen met Nico Smit, telefoonnummer 050 - 316 40 83 of mail naar n.smit@provinciegroningen.nl.

Downloads