Werken en ondernemen

Een sterke regionale economie

Een sterke regionale economie: dit is waar de provincie Groningen zich voor inzet. Dat doen we door te zorgen voor een goed ondernemersklimaat en voldoende werkgelegenheid. Het accent ligt daarbij op de ontwikkeling van een duurzame economie en de regionale kenniseconomie, de ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis.